DE SIMS 3™ STORE LICENTIEOVEREENKOMST
Voor het laatst bijgewerkt op 24 augustus 2011
1. Het bereik van de Overeenkomst.. Deze Overeenkomst bepaalt de aankoop en het gebruik van SimPoints en onze producten en diensten waarmee je SimPoints kunt kopen of gebruiken ("De Sims Online Diensten"). Als je in de Verenigde Staten, Canada of Japan woont, is dit een Overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. Als je in een ander land woont, is dit een Overeenkomst tussen jou en EA Swiss Sàrl. Kijk hieronder hoe je contact kunt opnemen met Electronic Arts Inc. en EA Swiss Sàrl.In deze Overeenkomst verwijzen de termen "jij"," je", "jou" en "jouw" naar jou, de klant, en de termen "wij", "we", "ons" en "onze" naar Electronic Arts Inc. of EA Swiss Sàrl, afhankelijk van wat op jou van toepassing is. Deze Overeenkomst sluit aan bij de Dienstvoorwaarden van EA die de gebruiker accepteert tijdens het instellen van een EA Account op onze websites. De Dienstvoorwaarden van EA worden via deze referentie hierbij hierin opgenomen. De Dienstvoorwaarden van EA zijn toegankelijk vanaf alle websites die door EA gehost worden en door "terms.ea.com" in de browser te typen.Als er een inconsistentie is tussen de Dienstvoorwaarden van EA en deze Overeenkomst, dan zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op het gebruik van SimPoints en De Sims 3 Store, de website van De Sims 3 Store en alle gerelateerde materialen zal in lijn zijn met deze Overeenkomst.
2. Herziene voorwaarden. We mogen deze Overeenkomst op ieder gewenst moment herzien. De wijzigingen zijn in dat geval van toepassing op alle aankopen van SimPoints vanaf dat moment en de rechten op het materiaal dat je ontvangen hebt door je SimPoints te gebruiken. Als we deze Overeenkomst herzien, dan zullen we de datum veranderen, zodat hierboven te zien is wanneer de Overeenkomst voor het laatst bijgewerkt is. Iedere keer dat je SimPoints koopt, stem je ermee in dat je kennis zult nemen van de voorwaarden in deze Overeenkomst. Als je het niet eens bent met de wijzigingen, dan moet je staken met het gebruik van de SimPoints en De Sims 3 Online Diensten.
3. Registratie van De Sims 3 Game. Om De Sims 3 Store te gebruiken, moet je een EA Account hebben en je De Sims 3 game hebben geregistreerd. Jouw gebruik en registratie van De Sims 3 game is onderworpen aan de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij deze software is opgenomen.
4. SimPoints-licentie. Je kunt SimPoints kopen via de De Sims 3 Store. We kunnen ook SimPoints toekennen in verband met promotiestunts. Door SimPoints te kopen, krijg je beperkt recht op toegang tot materiaal dat je ook kunt selecteren. Dit materiaal is expliciet beschikbaar gesteld in de De Sims 3 Store (het "De Sims-materiaal").SimPoints hebben geen enkele waarde in geld en kunnen niet in valuta of eigendommen uitgedrukt worden op wat voor manier dan ook. SimPoints mogen ingewisseld worden voor materiaal van De Sims 3 in De Sims 3 Store, of gebruikt worden in De Sims 2 Store (is onderhevig aan De Sims 2 Store licentieovereenkomst). SimPoints kunnen niet verkocht of omgezet worden en ze kunnen niet omgewisseld worden voor geld of voor andere goederen of diensten. SimPoints kunnen niet geruild worden; je hebt geen recht op terugbetaling voor SimPoints die niet gebruikt worden.Je SimPoints-licentie is onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en is in lijn met jouw recht om een EA Account te gebruiken. De termijn van je SimPoints-licentie gaat in op het moment dat je SimPoints in je bezit krijgt en wordt, volgens deze Overeenkomst, beëindigd op de dag dat je EA Account geannuleerd, geschorst of opgeheven wordt, of als je SimPoints ingewisseld worden volgens secties 9, 12 of 13 van deze Overeenkomst.
5. Koopproces. Je koopt als volgt SimPoints: (i) volg de instructies op De Sims 3 Store; (ii) meld je aan bij je EA Account (of maak een EA Account aan en registreer je game als je dat nog niet hebt gedaan); (iii) geef al je factuurgegevens op; en (iv) bevestig de details van je aankoop en bevestig dat je de Digitale Dienstovereenkomst van De Sims 3 Store accepteert. Je ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van aanschaf.Je kunt je accountgegevens bewerken, toevoegen of wissen door 'Mijn Store-account' of een soortgelijke koppeling op www.desims3.nl en www.desims3.be te selecteren. Het plaatsen van een bestelling vormt alleen een aanbod door jou om de SimPoints te kopen tegen de prijs en overeenkomstig de voorwaarden die in de bestelling worden genoemd. De gegevens die van toepassing zijn op jouw bestelling, kun je nalezen in de bevestiging van aanschaf die we je per e-mail hebben toegestuurd.
6. Prijzen. De prijs die je moet betalen (de "Prijs") staat vermeld op de bevestiging van aanschaf die we je per e-mail hebben gestuurd. We behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijs en specificaties die worden weergegeven voor onze producten en services.Als bij het plaatsen van een bestelling de prijs of specificatie die op de betreffende website voor het product of de service is gepubliceerd, evident onjuist is, zullen we: (i) je per e-mail op de hoogte brengen van de juiste prijs of specificatie; en (ii) je vragen of je wilt bevestigen dat je de betreffende producten of services wilt aanschaffen voor de juiste prijs of op basis van de juiste specificatie.Indien van toepassing, melden we je ook de periode waarin het aanbod of de prijs geldig is. Als je besluit dat je het product of de service niet voor de gecorrigeerde prijs of op basis van de gecorrigeerde productspecificatie wilt aanschaffen, betalen we je het volledige bedrag dat je al hebt betaald terug. EA is niet aansprakelijk voor schommelingen in valutakoersen of kosten opgelegd door je betaalprovider.
7. Betaling en belasting. Je kunt SimPoints kopen met een creditcard of via een andere factuur- en betaalprovider door die op De Sims 3 Store wordt genoemd. Als je SimPoints koopt, dan stem je ermee in om de belastingen te betalen die EA met je aankoop verrekent. Creditcards:Als je je SimPoints met een creditcard betaalt, moet je bij plaatsing van de bestelling alle creditcardgegevens invoeren.Je creditcard wordt gefactureerd als we onze bevestiging van aanschaf per e-mail verzenden. We leveren je pas producten of services als je creditcardverstrekker het gebruik van je kaart voor de betaling van de bestelde producten en/of services heeft goedgekeurd. Andere betalingsmethode: Als je voor de betaling een andere factuur- en betaalprovider gebruikt, zijn de voorwaarden van die provider bindend. Zie hiervoor de website van de provider.Mogelijk moet je een account maken bij deze provider en hier je rekeningnummer of gegevens over je creditcard of bank opgeven. EA kaskaarten: Als je saldo op je EA-account hebt staan omdat je een EA-kaskaart hebt gebruikt om producten op de website van EA aan te schaffen, dan kan het zijn dat je het saldo van je EA-account moet omzetten in SimPoints voor je een andere transactie in De Sims 3 Online Diensten kunt uitvoeren.Als er belastingen verrekend moeten worden, gebaseerd op jouw locatie, kan het zijn dat je onvoldoende saldo op je EA-account hebt om een bundel SimPoints te kopen. Als dat het geval is, kun je de transactie niet voltooien en word je terug naar de aankooppagina geleid om een andere selectie te maken.Als je bijvoorbeeld een bundel van 1000 SimPoints wilt kopen voor tien dollar met precies tien dollar op je account, en je bent belasting verschuldigd over dat bedrag, dan heb je onvoldoende geld om de transactie voor 1000 SimPoints te voltooien.
8. Transactiekosten van derde partijen. Jij bent verantwoordelijk voor alle kosten van derde partijen die nodig zijn om je transactie te voltooien, waaronder alle creditcardkosten, verwerkingskosten en andere kosten die je door de betaalprovider worden opgelegd. Kosten die te maken hebben met het openen van De Sims 3 Store en het downloaden van materiaal zijn afhankelijk van je internetprovider.Raadpleeg de voorwaarden en bepalingen van je internetprovider. Als de euro niet de nationale valuta is in jouw land en de SimPoints zijn in euro geprijsd, dan wordt deze transactie door je betaalprovider naar de plaatselijke valuta en volgens de huidige koers berekend. Je betaalprovider kan ook verwerkingskosten in rekening brengen voor het omrekenen van de koers.
9.Uitvoering van het Contract. SimPoints zijn beschikbaar zodra je de aankoop daarvan hebt voltooid. Als je woont in een van de landen van de Europese Unie en je een product of service via een van onze Websites aanschaft, heb je wettelijk het recht de aankoop ongedaan te maken binnen veertien (14) kalenderdagen na aanschaf, ingaande op de dag na de datum van aanschaf (de "Bedenktijd").Je verliest het recht de koop ongedaan te maken als de levering van onze services is gestart, voordat de Bedenktijd is verstreken. Als je SimPoints van ons koopt, heb je onmiddellijk na bevestiging van aankoop recht op toegang tot de betreffende services. Deze Overeenkomst verleent geen rechten of schadeloosstellingen aan enige andere persoon dan de partijen in deze Overeenkomst. Mogelijk heb je nog andere rechten volgens het van toepassing zijnde rechtssysteem.
10.Gebruik en verloop van SimPoints. Tijdens de termijn van je licentie heb je het recht om SimPoints in te wisselen voor een selectie van materiaal van De Sims 3. We bieden geen garantie dat een bepaald voorwerp uit het materiaal van De Sims 3 altijd op ieder moment beschikbaar zal zijn. We bieden geen garantie dat we door zullen gaan met het aanbieden van bepaalde voorwerpen voor een bepaalde periode. We behouden ons het recht voor om onze inventaris van materiaal van De Sims 3 te wijzigen en bij te werken, zonder dat we dat aan de gebruikers hoeven te melden.Als je EA-account een saldo van SimPoints heeft die minstens vierentwintig (24) maanden niet zijn gebruikt, dan zullen je SimPoints verlopen en wordt je account opgeheven, omdat deze niet wordt gebruikt. Wanneer je je SimPoints ingewisseld hebt voor materiaal van De Sims, dan kan dat materiaal niet geruild, ingewisseld of uitgekeerd worden voor SimPoints of geld, of andere goederen of diensten.
11. De Sims 3 materiaal. Als je materiaal van De Sims 3 verkrijgt, dan ontvang je een beperkte licentie tot het gebruik van het materiaal van De Sims 3 voor persoonlijk niet-commercieel gebruik in combinatie met je games van De Sims 3. EA behoudt alle rechten, eigendomsrechten en belangen in het materiaal van De Sims 3 en alle bijbehorende copyrights, handelsmerken en andere rechten met betrekking op het intellectuele eigendom die van toepassing zijn.Deze Licentie is beperkt tot de rechten met betrekking op het intellectuele eigendom van EA in het materiaal van De Sims 3 en bevat geen rechten op andere patenten of intellectuele eigendommen. Je mag geen enkele opmerking over identificatie, copyright of intellectuele eigendom in het materiaal van De Sims 3 verwijderen, aanpassen of verbergen.
12. Beschikbaarheid SimPoints. SimPoints mogen alleen beheerd worden onder EA-accounts die van legale inwoners van landen zijn, waar het gebruik van de De Sims Online Diensten is toegestaan. SimPoints kunnen alleen gekocht en verkregen worden volgens de middelen via onze website(s) of op andere expliciet geautoriseerde wijze. EA behoudt zich het recht voor om je verzoek(en) om SimPoints te verkrijgen te weigeren en EA behoudt zich het recht voor om verzoeken om SimPoints te verkrijgen om wat voor reden dan ook te beperken of te blokkeren.
13. Opheffing en schorsing. We kunnen je toegang tot SimPoints, de De Sims 3 Online Diensten of je EA-account opheffen of schorsen in al onze discretie, zonder waarschuwing vooraf, als (a) je je niet aan deze Overeenkomst of onze Dienstvoorwaarden houdt; of (b) als we fraude, misbruik van De Sims 3 Online Diensten of andere onwettige activiteiten vermoeden die samenhangen met het lidmaatschap en de EA-account die door jou geregistreerd of gebruikt wordt.
14. Opheffing van diensten. Je gaat ermee akkoord dat EA op ieder moment, zonder verplichten naar jou toe, kan staken met het beschikbaar stellen van SimPoints en de De Sims 3 Online Diensten. Als we De Sims 3 Online Diensten niet langer meer zullen ondersteunen, dan zullen we dat ten minste dertig (30) dagen van tevoren aankondigen door een melding te plaatsen op de website van de De Sims 3 Store.
15. Vrijwaring van garanties. DE SIMS 3 ONLINE DIENSTEN WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS". EA BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE SIMS 3 ONLINE DIENSTEN, MATERIAAL VAN DE SIMS OF SimPoints. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING ZAL EA AFSTAND DOEN VAN ALLE VORMEN VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAAM EN ONSCHENDBAARHEID.EA GEEFT GEEN GARANTIE DAT JE DE SIMS 3 ONLINE DIENSTEN, EA-ACCOUNTS OF HULPSYSTEMEN EN WEBSITES (DIE SAMEN "SERVICES VAN EA" GENOEMD KUNNEN WORDEN) ONGESTOORD OF ZONDER FOUTEN KUNT GEBRUIKEN, DAT DEFECTEN IN DE SERVICES VAN EA VERHOLPEN ZULLEN WORDEN, OF DAT DE SERVICES VAN EA OF DE SERVERS DIE ERVOOR ZORGEN DAT DIE SERVICES VAN EA BESCHIKBAAR ZIJN GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ZAKEN OF ONDERDELEN BEVATTEN.SOMMIGE JURISDICTIES STAAN BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS HET KAN ZIJN DAT BOVENGENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS.
16. Aansprakelijkheidslimiet. EA KAN OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD, ONGEACHT OF DAT OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS IS, VOOR SCHADE (WAARONDER ZONDER BEPERKINGEN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, VOORTVLOEIENDE, SPECIALE, STRAFBARE OF EXEMPLAIRE SCHADES) DIE OP WAT VOOR MANIER DAN OOK VOORTVLOEIEN UIT DE FUNCTIONALITEIT OF HET GEBRUIK (OF HET FALEN VAN DE FUNCTIONALITEIT OF HET GEBRUIK) VAN DE SERVICES VAN EA, DE SIMPOINTS OF MATERIAAL VAN DE SIMS 3 DAT GERELATEERD IS AAN DE SIMS, ZELFS ALS EA UITDRUKKELIJK HEEFT GEWAARSCHUWD VOOR DE KANSEN DIE KUNNEN BESTAAN OM DEZE SCHADE TE ONDERVINDEN.IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EA OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR DE SIMPOINTS. NIETTEGENSTAANDE HET BOVENSTAANDE KAN NIETS IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN OPGEVAT ALS EEN BEPERKING VAN EA'S AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN JOU IN GEVAL VAN FRAUDE, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL TENGEVOLGE VAN EA'S NALATIGHEID, OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER ZIJ ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET BEPERKEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.
17. Voorbehoud van rechten. EA behoudt zich het recht voor om alle beschikbare juridische en technische stappen te ondernemen, waaronder het nastreven van civiele hulpmiddelen en criminele vervolging, voor wat voor overtreding dan ook van deze Overeenkomst of onze Dienstvoorwaarden. Indien wij er niet in slagen om deze Overeenkomst of onze Dienstvoorwaarden op de beoogde manier uit te dragen, dan kan dat in geen geval leiden tot een verklaring van afstand van de rechten van EA.
18. Elektronisch contract. Je accepteert en gaat ermee akkoord dat je een juridisch bindend contract aangaat als je op "Kopen" (of een gelijksoortige knop) klikt bij het plaatsen van een bestelling. Je gaat akkoord met: (i) het gebruik van elektronische communicatie voor het sluiten van contracten met ons en het plaatsen van bestellingen bij ons; en (ii) de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en gegevens over transacties die je online in gang hebt gezet of voltooid. Je hebt het recht deze akkoordverklaring in te trekken, maar als je dit doet, is het mogelijk dat we je de toegang tot onze producten en services ontzeggen. Als je er niet mee akkoord gaat kennisgevingen elektronisch te ontvangen, moet je De Sims 3 Online Diensten niet langer gebruiken. Zolang je bij ons online bestellingen plaatst, stem je ermee in dat je er zorg voor draagt toegang te hebben tot de benodigde software en hardware om elektronische gegevens van ons te kunnen ontvangen betreffende transacties die je online in gang hebt gezet of voltooid.
© 2009 Electronic Arts Inc. 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. EA Swiss Sarl, Place du Molard 8, 1204, Genève, Zwitserland. De Sims is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Electronic Arts Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.